Sterk & Verbonden Team

 

Hoe gaan we duurzaam en effectief verder?
De tijd waarin we leven vergt regelmatig veel extra of andere inzet en creativiteit van diverse organisaties uit de samenleving. Hoe borgen we dat we samen het beste als team blijven neerzetten in een steeds weer veranderende wereld?

 

Sterk & Verbonden Team is een actieve teamontwikkeling die buiten plaatsvindt op een bijzondere plek waarbij je de oude en nieuwe samenwerking binnen jouw team gaat onderzoeken en waar nodig gaat herijken.

 

Dit doen wij vooral op een speelse wijze & in een natuurlijke setting! Je kiest bewust voor een dag buiten zijn met elkaar. Van vaak online in contact naar echt offline in verbinding met elkaar.

 

De juist versnelling

Om dit traject de juiste versnelling en verdieping te geven maken we gebruik van een bijzonder concept. N.B. het concept is ook verplaatsbaar dus kan op iedere gewenste locatie ingezet worden.

 

Verdere inhoud van het programma


We beginnen de dag middenin de natuur waar we starten met een individuele reflectie over de afgelopen periode aan de hand van een ervaringsgerichte opdracht.

 

De individuele inzichten uit deze opdracht worden gebruikt als brandstof voor het vervolg van de dag. In dit gedeelte gaan we enerzijds intensief het gesprek met elkaar voeren. Anderzijds gaan we toepassen in een werkcontext gerelateerde actieve opdracht. Door te experimenteren, fouten te maken en daar samen van te leren, kom je verder als team.

 

 

Voorafgaand bepalen we, tijdens een intakegesprek, eerst het specifieke doel van jullie dag en staan we stil bij de behoeften van de teamleden. Op basis daarvan maken we het programma verder op maat.

Vragen die aan bod komen:

  • Wat ging goed de afgelopen periode en willen we samen echt verankeren?
  • Wat kan of moet beter, om duurzamer en effectiever samen te kunnen werken?
  • Welke inzichten hebben we de afgelopen periode als team al opgedaan en wat vinden we daar nu van?

 

Resultaat voor het team:

Na de meeting kijkt het team terug op een bijzondere dag, waarin nieuwe ideeën en verbindingen zijn ontstaan voor inspirerende samenwerkingsverbanden. Voor nu als in de toekomst!

 

Ons streven is dat:

  • het team terug kijkt op een inzicht- & energie gevende dag in een mooie natuurlijke setting.
  • ieder teamlid van het team, de ultieme succesfactoren kent, om het teamdoel te kunnen bereiken.
  • het team de verschillende behoeften, talenten en valkuilen van zichzelf en van elkaar onderkent en weet deze op waarde in te schatten en in te zetten.

 

Resultaat voor de organisatie

Vitale en geïnspireerde medewerkers vormen de basis van een gezonde, groeiende organisatie. Nu is het zo’n moment om bewust stil te staan bij het team en de kracht van alle spelers.

Wie zijn de trainers?

Ruben Lamboo

Mirjam Willaert

Meer informatie?

Wil je meer informatie over onze diensten of ben je benieuwd naar onze aanpak? Neem dan contact op met Ruben Lamboo 06-48257725

Contactgegevens

Antiloopstraat 12
6531 TN Nijmegen

06-48257725