JUSTdeliver

 

Actief aan de slag met de ontwikkeling van jouw team
Heeft jouw team de behoefte aan de slag te gaan met hun eigen ontwikkeling, omdat zij merken dat zaken effectiever kunnen in de onderlinge samenwerking? Als onderdeel van het innovatieve en actieve teamontwikkelingsconcept JUSTdeliver gaan teams een uitdaging aan. Deze uitdaging stelt teams vervolgens in staat om inzichtelijk te krijgen wat hun helpende en belemmerende teampatronen zijn. Zodat vervolgens versterkt wat versterkt kan worden en omgebogen wat omgebogen moet worden. Met als doel team- en organisatiedoelstellingen effectiever, samen te kunnen behalen.

 

Aanpak en werkwijze

 

Intake fase
Samen met de opdrachtgever en afvaardiging van het team gaan we in gesprek over waar de kracht ligt van dit team en waar ontwikkelkansen en/of behoeftes liggen. Hieruit volgt een analyse en maken wij een plan van aanpak voor de ontwikkeling van het team.

 

Terugkoppelingsfase
Binnen twee weken na het intakegesprek presenteren we onze analyse aan de opdrachtgever en het voltalige team met de vraag of zij zich hierin helemaal herkennen. Aansluitend wordt het plan van aanpak doorgesproken en de bijbehorende investering toegelicht.

 

Doen wat nodig is fase
In deze fase wordt het team tijdens een actieve teamontwikkeling – afgestemd op de ontwikkeldoelen uit het plan van aanpak – gezet. ‘Learning by doing’ is hierbij het motto. Tijdens deze ervaringsgerichte activiteit wordt het team geobserveerd door een gecertificeerde teamcoach. Deze intervenieert waar nodig direct zodat het team al tijdens de activiteit van bepaalde situaties leert en zich ontwikkelt. Na afloop gaan we met het team in gesprek over wat belemmerend was of wat juist geholpen heeft om de opdracht te voltooien en maken we de koppeling naar de werkpraktijk.

 


 

De kom in beweging fase
Nu het team weet waar ze aan kunnen werken en prioriteiten heeft gesteld qua ontwikkelbehoeftes om teamvolwassen te worden, gaan we verder aan de slag. We kijken welke interventie het best passend is om effectief aan het dagelijkse functioneren van het team te werken.

 

De blijf het doen fase
De werkelijkheid is weerbarstiger. Wij weten dat als we te snel loslaten, de investering gedeeltelijk voor niets kan zijn geweest of dat zaken snel wegebben. Daarom zorgen we voor een verdere verdieping binnen het team. Hierbij maken we gebruik van tussentijdse reminders, intervisie methodieken, opdrachten, terugkomdagen om het team verder vooruit te blijven helpen en niet terug te laten vallen in oude gewoontes en patronen.

Welke resultaten mag je na afloop verwachten?
Het team heeft…

 

  • gewerkt aan het doorbreken van hun eigen belemmerende patronen.
  • de onderstroom naar de bovenstroom gebracht.
  • inzicht in teamkwaliteiten en teamvalkuilen.
  • elkaar beter leren kennen waardoor talenten beter benut worden t.b.v. de gezamenlijke doelen.
  • actief met elkaar samengewerkt en hierbij enkele indringende ervaringen opgedaan die een positief effect hebben op de onderlinge samenwerking.
  • plezier gemaakt en tegelijkertijd samengewerkt aan hun ontwikkeling.

Wie zijn de trainers?

Ruben Lamboo

Meer informatie?

Wil je meer informatie over onze diensten of ben je benieuwd naar onze aanpak? Neem dan contact op met Ruben Lamboo 06-48257725

Contactgegevens

Antiloopstraat 12
6531 TN Nijmegen

06-48257725