Team Go Outside

 

Bouw buiten verder aan jouw team!
De tijd van binnen zitten is voorbij. Veel teams hebben de behoefte om weer fysiek in contact en verbinding te komen met elkaar. In onze ogen een belangrijke voorwaarde om weer volle kracht vooruit aan de teamdoelen te kunnen werken. Wij hebben een concept ontwikkeld waarbij teams een dag actief, in de frisse buitenlucht, met elkaar aan de slag gaan! Werken aan die verbinding!

 

Inhoud van het programma

We besteden aandacht aan de interactie binnen het team, door mensen inzicht te bieden in zichzelf en hoe de ander in elkaar steekt; hoe je kunt omgaan met de verschillen in je team en hoe ieders talenten zo optimaal mogelijk kunnen bijdragen aan het behalen van de teamdoelen. Dit alles met het doel om de samenwerking en verbinding tussen mensen te versterken en te benutten om te komen tot een blijvend beter resultaat.

 

 

We gaan lekker buiten aan het werk, met vooral ervaringsgerichte en actieve opdrachten. We geloven er namelijk in dat teams nog krachtiger ontwikkelen door te reflecteren op hun gezamenlijke ervaringen. Dus niet alleen maar praten over… maar ook doen met elkaar! De output van de opdrachten gebruiken we direct om het team van nieuwe inzichten te voorzien.

De volgende vragen staan centraal

  • Welke patronen van gedrag zijn waarneembaar in jouw team en werken die effectief of niet?
  • Welk aandeel heb jij daarin en hoe kun jij daarin verbeteren?
  • Welke talenten hebben jullie in huis en willen jullie verder ontwikkelen?
  • Wat hebben jullie nog nodig om de teamdoelen te kunnen behalen?

 

Welke resultaten mag je na afloop verwachten?
De teamleden…

 

  • hebben meer inzicht en begrip voor elkaars communicatie (gedrags)voorkeuren gekregen.
  • worden gezien op hun talenten en zijn in staat deze in te zetten ten behoeve van de teamdoelen.
  • hebben actief met elkaar samengewerkt en hierbij enkele indringende ervaringen opgedaan die een positief effect hebben op de onderlinge samenwerking.
  • kijken terug op een plezierige dag buiten in een mooie omgeving.


Wat doen wij met de output van deze dag?
Het team ontvangt na afloop een notitie met daarin een Performance Matrix. Uit deze Performance Matrix blijkt waar het team talent voor heeft en of dit talent al verzilverd is in waarneembaar effectief gedrag. Ook wordt duidelijk op welke vlakken er nog iets nodig is om talenten verder tot wasdom te brengen.

 

Verder ziet het team voor welke competenties minder talent is en krijgt het advies hoe hier het beste ‘omheen gemanaged’ kan worden. Eerdergenoemde notitie presenteren wij na afloop van de dag aan een afvaardiging van het team.

Wie zijn de trainers?

Ruben Lamboo

Ange van den Berg

Meer informatie?

Wil je meer informatie over onze diensten of ben je benieuwd naar onze aanpak? Neem dan contact op met Ruben Lamboo 06-48257725

Contactgegevens

Antiloopstraat 12
6531 TN Nijmegen

06-48257725